Pasākuma dalībnieka pieteikums

Dalības reģistrācija Garkalnes baskāju takas atklāšanas papildus pārgājienam 18. augustā!